Bernadette Corstens

Bernadette Corstens is al jaren uiterst succesvol als kostuumontwerpster voor toneel, opera en film. Zij werkt voor diverse gezelschappen en met een grote regelmaat voor het Onafhankelijk Toneel, Orkater, Zuidelijk Toneel, Oostpool, Toneelschuur Haarlem en Het Toneel Speelt.