Joost van den Vondel

Joost van den Vondel (Keulen 1587 - 1679 Amsterdam) is een van de weinige vaderlandse auteurs met een opvoeringstraditie. Nederland heeft lange tijd een zeer beperkte toneelschrijftraditie gekend. Een reden hiervoor is dat Nederland een klein taalgebied is, maar ook het feit dat Nederland in cultureel opzicht altijd sterk op het buitenland gericht is geweest. Vondel heeft, anders dan de meeste 17e eeuwse dichters, nooit een Latijnse scholing gekregen. De enige opleiding die hij had was de handelschool. Zijn bekendste toneelstukken naast Gijsbrecht van Amstel zijn Lucifer, Jozef in Dothan, Jozef in Egypte, Adam in Ballingschap enJefta.