Marjoleine de Vos

Marjoleine de Vos (1957) schrijft in NRC Handelsblad over literatuur, kunst en koken en heeft een wekelijkse column. Bij uitgeverij van Oorschot verschenen een aantal dichtbundels van haar die zeer enthousiast zijn ontvangen.


Hoe kent u het stuk, van lezen of zien?
"Ik ken het stuk uitsluitend van lezen. Misschien heb ik het lang geleden wel eens gezien, dat staat me althans bij. Fragmenten op de televisie, met Ank van der Moer."

Hoe belangrjjk is Vondel voor u als dichter?
"Het liefst zou ik zeggen: heel belangrijk. Maar dat is eigenlijk niet waar. Hij is meer de dichter van wat regels, van een paar evergreens (Constantijntje) en van enkele toneelstukken: Lucifer, Jephta, Gijsbrecht."

Heeft u bijvoorbeeld met Badeloch een speciale band?
"Alleen tijdens het lezen. Daarna of daarbuiten denk ik nooit aan haar, anders dan aan mythische heldinnen als bijvooorbeeld Dido of Penelope of Helena." 

Verheugt u zich op de voorstelling?
"Ja, ik kan me erop verheugen om het hele stuk eens achter elkaar te zien! Om de beroemde regels te horen, om de beklemming en de dreiging te voelen die er toch echt in zitten. Als acteurs de verzen goed zeggen, dat lijkt me heerlijk."

Kent u verzen uit uw hoofd?
"Wie niet. 'Waar werd oprechter trouw', enzovoort. 'Vaarwel mijn Amstelland, verwacht een andere heer...' Dat soort regels zijn gevleugelde woorden geworden."

Hoe belangrijk is toneel voor u?
"Tja, met toneel is het al net als met Vondel, je zou willen dat het belangrijker voor je was. Weinig is heerlijker dan een goede voorstelling te zien - echte mensen die levend iets uitbeelden - maar om nu te zeggen dat ik zoveel ga.... Veel minder dan ik van mezelf graag zou zien. En dat ligt niet aan het toneel."