Jefta of Semitische liefdes

img0655_10
img0656_10
img0657_10

Informatie

Benno Barnard en Het Toneel Speelt hebben ervoor gekozen om niet, zoals eerder de bedoeling was, Vondel's 'Jeptha' te bewerken, maar een compleet nieuw toneelstuk te schrijven. In Jefta of Semitische liefdes is Benno Barnard veel verder gegaan dan in Liefdeswoede, zijn veel geprezen bewerking naar All for Love van John Dryden voor de Blauwe Maandag Compagnie (1993). 
Vondel baseerde zijn 'Jeptha' op het gelijknamige verhaal uit het Oude Testament: Jeptha is een legeraanvoerder die aan God belooft om, als hij de overwinning behaalt, het eerste levende wezen dat hem uit zijn huis tegemoet komt te offeren. Na de zege komt hij thuis en tot zijn verbijstering loopt zijn dochter Ifis hem tegemoet. Hij wil zijn belofte niet breken en moet dus zijn enige dochter offeren.

Mythisch heden 
Benno Barnard maakt dankbaar gebruik van Vondel als het hem uitkomt. Binnen het zelf gekozen klassieke keurslijf van de vijfvoetige jambe geeft hij een verrassende wending aan de vertelling. Jefta of Semitische liefdes speelt in een mythisch heden: het Oudtestamentische landschap is veranderd in een modern oorlogsgebied ergens in het Midden-Oosten. Jefta is een succesvol richter (leider) van de fictieve stadstaat Masfa. Hij wint zijn oorlogen maar verkwanselt zijn 18-jarige dochter Ifis. In de bijbel en bij Vondel doet Jefta een heilige belofte aan God en wordt voor het dilemma gesteld zijn belofte aan God te breken of zijn dochter te offeren. 
Bij Barnard is sprake van een buitensporig dure eed: in een roes belooft Jefta als overwinningspremie aan zijn militaire adviseur het eerste meisje dat hun bij thuiskomst tegemoet komt. Tot zijn ontzetting is het zijn enige dochter. Jefta kan zijn eed niet breken zonder gezichtsverlies met fatale consequenties. Ifis is in haar hartverscheurende tweestrijd een ware tragische heldin, die zich kan meten met een Elektra of een Antigone. En waar Vondel gebruik maakt van een wetsgeleerde, komt bij Barnard een liberale rabbijn het toneel op.

Hans Croiset - Jefta Paul Hoes - Ruben (hofmeester) Edda Barends - Filopaie (Jefta's vrouw) Lou Landré - Tariq (Jefta's militair adviseur) Alice Reys - Ifis (Jefta's dochter) Sieto Hoving - Lev Silberblatt (rabbijn) Femke Bakker - Hart NienkeWesterhof - Verstand

Hans Croiset - Regie Ronald Klamer - dramaturgie Reinier Tweebeeke - Decor/licht Rien Bekkers - Kostuums

Première 16 oktober 1998 Stadsschouwburg Amsterdam 

Team en cast

Benno Barnard - Copy
Rien Bekkers
Hans Croiset
Paul Hoes
Alice Reys
Reinier Tweebeeke
1/1