Vonne van der Meer

Vonne van der Meer (1952) volgde de regieopleiding van de Toneelschool Amsterdam. Maar uiteindelijk koos ze er toch voor om schrijver te worden. Zij wordt heel veel gelezen en is vooral geliefd door boeken als Eilandgasten, De avondboot en recent De vrouw met de sleutel.

 

Wat heeft u met King Lear?
“Lear is een personage dat zo universeel is dat hij voor mij en mijn zusje en vriendinnen spreekwoordelijk is geworden. Ik heb het stuk leren kennen toen ik 21 was en de regieopleiding volgde. Ik kreeg spellessen van Lou Landré, die toen zelf net de Nar had gespeeld in King Lear. En zoals acteurs meestal doen, gaf ook hij les aan de hand van een rol waar hij zelf op dat moment nog helemaal in zat. Natuurlijk lazen wij het hele stuk. En dat maakte zoveel indruk op mij.”

Maar hoe werd Lear voor u dan spreekwoordelijk?
“Dat personage heeft zoveel indruk gemaakt dat ik later in mijn leven in vader-dochter-conflicten altijd aan hem moest denken, boos of grinnikend. ´Net Lear´, of ´typisch Lear-gedrag´.”

Kan u daar een voorbeeld van geven?
“Zeventien jaar geleden werd mijn vader weduwnaar. De zorg voor hem kwam toen grotendeels op de schouders van mijn zusje en mij te liggen. Al werd dat voor hem net iets te veel een vanzelfsprekendheid. Hij moest helaas vaak het ziekenhuis in. Als hij dan voor het weekend naar huis mocht, werd hem door de verpleging gevraagd: ´is er wel iemand thuis om voor u te zorgen?' Dan zei hij: 'ik heb toch dochters!' Hij vergat dan gewoon even dat wij ook een eigen leven leidden. Typisch Lear-gedrag, lijkt me. Maar wij dochters konden er ook wat van. Op een gegeven moment merkte mijn zusje fijntjes op dat mijn vader als code van zijn kluis of zijn computer of zijn alarm altijd maar mijn naam en geboortedatum koos. Vrouwen komen er sowieso in zijn stukken slechter van af dan in werk van zijn meeste tijdgenoten. Normaal zijn vrouwen altijd de maagdelijkheid zelve, maar bij Shakespeare kunnen het echte krengen zijn. Ik denk niet dat Cordelia, Goneril of Regan krengen zijn. Het zijn mensen, met al hun onhebbelijkheden. Shakespeare was een mensenkenner bij uitstek. Hij wist in Lear de familierelaties zo te ontleden dat ik mij er eeuwen later nog in herken, zo zeer zelfs dat ik er in het dagelijks leven regelmatig aan herinnerd word. Dat is echt groots.”

Heeft u toen u nog regisseerde eigenlijk stukken van hem opgevoerd?
“Nee, dat niet. In de periode dat ik daar misschien genoeg ervaring voor zou hebben gehad, koos ik voor het schrijven.”

Bent u als schrijver erg door hem beïnvloed?
“Niet zo zeer door Shakespeare in het bijzonder. Maar wel door toneel en film in het algemeen. Ik druk mij uit in scènes, in handeling. Ik stel me een situatie altijd heel concreet voor. Dat is mijn toneelachtergrond.”

Verheugt u zich op Mark Rietman als Lear?
“Ik heb Mark heel hoog zitten. Ik verheug me er sowieso erg op, ik heb het stuk na die ene keer nog maar twee of drie keer gezien. In de jaren zeventig en tachtig werd er voor mijn gevoel sowieso maar relatief weinig Shakespeare opgevoerd.”