Dorien de Jonge

Dorien de Jonge heeft een rijke geschiedenis aan het toneel en werkt als kostuumontwerpster voor uiteenlopende gezelschappen (o.a. Orkater, Oostpool, ROTheater, De Appel, Nationale Toneel, Het Vervolg en Opera Zuid).