Het woord Ghetto

In 1516, werden de joden van Venetië afgezonderd in een getto. Het woord ghetto is Venetiaans dialect voor 'gieterij', aangezien op het ongezonde eiland waar de joden nu moesten wonen, vroeger een gieterij had gelegen. In de loop van de zestiende eeuw werden ook in andere Italiaanse steden de joden opgesloten in getto's - ze mochten er overdag uit voor zaken, maar voor het overige zaten ze gevangen achter hoge muren. Ze mochten niet deelnemen aan de Italiaanse maatschappij, en in 1553 werden alle exemplaren van de Talmoed, evenals andere Hebreeuwse boeken, in het openbaar verbrand in Rome, en later ook in andere Italiaanse steden. De hoopvolle stemming van de renaissance was gesmoord. De joden van Italië zouden eeuwenlang geïsoleerd blijven in hun getto's; die van Rome zijn pas bevrijd in 1870, toen het Italiaanse leger de stad verloste van het pauselijk bewind.