Willem Jan Otten

“Schrijven is luisteren naar wat je het liefst zou willen zeggen, niet naar wat je behoort te zeggen”. Willem Jan Otten (1951) kiest bewust voor grote thema's. Een sneeuwbehoort tot de belangrijkste toneelstukken van de afgelopen 50 jaar en de voorstelling van Het Toneel Speelt in 1997 was een groot publiekssucces. Een sneeuw gaat over troost, De Nacht van de Pauw over verdringing, Oude Mensen, naar Couperus, over vergeten, Braambos is een kleine tragedie van de vergeving in vier bedrijven en Alexander is een tragedie over succes. Voor Gijsbrecht van Amstel schreef Otten drie nieuwe reien
Willem Jan Otten is een veelzijdige auteur. In de loop der jaren heeft hij alle grote genres in de literatuur tot zijn werkterrein gemaakt: poëzie, verhalend proza, toneel, kritiek en essayistiek. In 2014 ontvangt hij de PC Hooftprijs voor zijn essayistiek. Een bekroning die des te verheugender is omdat Otten een oorspronkelijk denker is die niet grossiert in meningen en opvattingen maar in de geest van Montaigne zoekend en twijfelend schrijft. In 1999 werd zijn gehele oeuvre bekroond met de Constantijn Huygensprijs. Op 2 mei 2005 ontving de auteur de Libris Literatuur Prijs voor zijn boek Specht en zoon. Uit het juryrapport: 'De roman gaat over wezenlijke zaken als zien en gezien worden, beeld en werkelijkheid, scheppen en geschapen worden, geboorte en dood. Onmiskenbaar plaatst Otten deze thematiek in de christelijke traditie van het bijbelse scheppings-, lijdens- en opstandingsverhaal; talloze elementen in de roman verwijzen op een knappe manier naar de Bijbel en de iconologische traditie. Hij brengt deze motieven bijeen in een subtiel weefsel en nodigt de lezer ertoe uit deze tot een betekenisvol geheel te maken.'
In januari 2006 verscheen Een sneeuw en meer toneel, Verzamelde toneelwerken. Hierin zijn vijf toneelstukken opgenomen waarmee hij in de loop van dertig jaar zijn reputatie als sensibele dialoogschrijver heeft gevestigd. Elk stuk is voorzien van een persoonlijke inleiding, waardoor dit boek een kroniek van een schrijversleven is geworden.
In 2006 verscheen zijn essaybundel Waarom komt u ons hinderen waarin hij ondermeer bewonderend schrijft over Vondel. Zijn laatste bundel Gerichte Gedichtenwerd genomineerd voor de VSB Poëzieprijs 2012. Zijn nieuwste publicatie is De Vlek, een roman in verzen.